Připravujeme

Zdravotnické vlaky československé armády (1918-1938)

image
Současné práce o prvorepublikové čs. armádě, které obhajují, odsuzují či jen polemizují o myšlence „měli jsme bránit“, ve výčtu našich možností v uvažovaném ozbrojeném střetu s nacistickým Německem operují s různou dávkou optimismu s četnými důkazními předpoklady: od vysoké bojové morálky, přes nadřazenost našich tanků po mohutnost pohraničního opevnění. Společným znakem těchto prací však je, že se v zásadě vyhýbají odvrácené stránce každého konfliktu – počtu mrtvých a raněných, jejich odsunu z fronty a péči o ně.


Vztáhneme-li průměrný statistický údaj z 2. světové války o poměru ztrát 1:3, tj. jeden mrtvý na tři raněné, na možný střet Československa s Německem, zjistíme, že by se mobilizovaná milionová čs. armáda nevyhnula velmi těžkým ztrátám. Byla však na přívaly deseti až statisíců raněných po logistické, zejména dopravní stránce připravena?


Trpké zkušenosti s ohromnými lidskými ztrátami během první světové války prokázaly, že nemocniční vlaky jsou jako jediné schopny zvládnout hromadný odsun raněných z frontového pásma do zápolí. To mělo vzdor rozvíjející se motorizaci platit i v konfliktu následujícím. Ačkoliv čs. armádě nebylo nakonec umožněno regulérně bojovat, ta se na možný konflikt svědomitě připravovala. Od roku 1920 počítala nejprve se 14, začátkem 30. let posléze se 17 a při mobilizaci v září 1938 dokonce s 32 speciálními zdravotnickými vlaky. Ty by však nikdy nevznikly, kdyby Československé státní dráhy pro ně trvale nezajišťovaly potřebný kontingent vozů a iniciativně nepřispívaly k vyřešení všech provozně-technických aspektů jejich adaptace.


Kniha přináší základní pohled na organizaci, složení vlaků, vozovou výstroj, její uskladnění a adaptační práce v železničních dílnách na základě analýzy dochovaných torzovitých dokumentů bývalého ministerstva železnic a ministerstva národní obrany.


Období objednávek: zatím nelze objednávat
Minimální náklad pro realizaci: 100 kusů
Realizace tisku: dočasně pozastaveno
Cena: zatím neurčeno
Specifikace: formát A5, brožovaná vazba